Hoe het werkt

Tijdens het afrekenproces in een webwinkel met BizPay Secure wordt er een check uitgevoerd op de kredietwaardigheid van de klant in de webshop, de unieke BizPay Invoice Check (afgekort BIC). Uitgaande van een positieve uitkomst kan de webwinkelier het product uitleveren en de factuur versturen. De vordering gaat over op BizPay, op de factuur staat dan ook het rekeningnummer van BizPay. Door een koppeling tussen onze software en de webshop wordt dit automatisch aangepast. De factuur ziet er verder hetzelfde uit. De klant dient aan BizPay te betalen. BizPay verzorgt het administratieve proces gericht op het ontvangen van de betaling vanaf het moment dat de factuur aan de klant verzonden is. Indien de klant binnen 90 dagen na de vervaldatum aan BizPay heeft betaald, ontvangt de webwinkelier een werkdag na ontvangst de volledige betaling van de factuur na inhouding van de vergoeding voor BizPay.

Indien de klant niet binnen 90 dagen heeft betaald dan maakt BizPay op de 91e dag na de vervaldatum 90% van het factuurbedrag excl. BTW aan de webwinkelier over. In dit geval kan de webwinkelier de reeds afgedragen BTW terugvorderen bij de fiscus.

Indien de webshop eigenaar gekozen heeft voor BizPay Direct wordt 90% van het orderbedrag inclusief BTW voor BizPay na 3 dagen door BizPay aan de webshop overgemaakt. De klant ontvangt een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. De vordering gaat over op BizPay, op de factuur staat dan ook het rekeningnummer van BizPay. De klant dient aan BizPay te betalen. BizPay verzorgt het administratieve proces gericht op het ontvangen van de betaling vanaf het moment dat de factuur aan de klant verzonden is.

Veelgestelde vragen

Factoring is een vorm van financiering waarbij een vordering (factuur) verkocht wordt aan een factormaatschappij. De verkopende partij ontvangt geld voor de vordering waarbij een klein percentage wordt ingehouden voor de risico’s en kosten van de factormaatschappij. De factormaatschappij is verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer en de incasso van de vordering.
BizPay Secure is een verzekering tegen het niet betaald krijgen van een factuur. De factuur wordt door de webshop verstuurd en daarna overgenomen door BizPay. De klant dient aan BizPay te betalen. Het debiteurenbeheer wordt verzorgd door BizPay. Indien de factuur binnen 90 dagen na de vervaldatum betaald wordt ontvangt de webwinkelier het volledige factuurbedrag na inhouding van de kosten voor BizPay. Indien de factuur na 90 dagen niet betaald is ontvangt de webshop 90% van het factuurbedrag exclusief BTW.
BizPay Direct is een vorm van voorfinanciering waarbij de klant binnen 30 dagen mag betalen terwijl de webshop na 3 dagen al betaling ontvangt. De factuur wordt door de webshop verstuurd en daarna overgenomen door BizPay. Het debiteurenbeheer wordt verzorgd door BizPay. BizPay Direct kan uitsluitend worden afgenomen in combinatie met BizPay secure.
Zowel bij BizPay Secure als bij BizPay direct wordt de factuur na het verzenden daarvan door de webwinkelier overgenomen door BizPay. BizPay wordt dan ook verantwoordelijk voor het sturen van herinneringen en aanmaningen om ervoor te zorgen dat de klant betaald.
Het is niet mogelijk om BizPay Direct af te nemen zonder BizPay Secure.